ผลงาน MV จากทีมงาน SANGDEE เพลง ฝากสายลม – Sixonine

ถ่ายทำที่ ดอยแม่สลอง เชียงราย