น้องหอม Phongphan Namwiya (Summer Sweet)


Model : น้องหอม(Phongphan Namwiya) + น้อง Supricha PutPhong
Photography : SANGDEE
Location : เชียงราย
Lane : vivitar 135 f2.8