บรรยากาศ เวียนเทียน วัดห้วยปลากั้ง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘