มารดาของแผ่นดิน – Sixonine

คำร้อง / ทำนอง : อ.ประภัสสร เสวิกุล / อ.ชุติมา เสวิกุล
ที่ปรึกษา : อ.โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
Produced by Sixonine Team

Recorded at 609records (Six-O-Nine Records) Chiang Rai , Thailand 091-697-9455
Engineered,Recorded : ภูมิ วิรัตน์เกษม
Recorded at 609records (Six-O-Nine Records) Chiang Rai , Thailand 091-697-9455
Tuned at Alice Recording Studio
Mixed by อ.โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
Mixed at Total Sound Studio , Bangkok ,Thailand 081-901-3699
DADS™ HIFI 3D Mastered by อ.โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
Mastered at Total Sound Studio , Bangkok ,Thailand 081-901-3699
Videographer : Sangdee
ติดต่องานอัดเพลง : 091-697-9455
หรือ www.609records.com
Facebook : https://www.facebook.com/poom.sixonine
Page : https://www.facebook.com/609records