วีดีโอพิธีการ งานแต่งระหว่าง คุณฉัตราภรณ์ & คุณสรณะ 16.05.2015 [SANGDEE]