พิธียกพระธาตุวัดร่องขุ่น ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ยอดพระธาตุเดิมได้หักเสียหายจากผลกระทบแผ่­นดินไหว ๖.๓ ริกเตอร์
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังจากวันนั้นท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และสวยงามกว่าเดิม และในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระธาตุ ซึ่งภายในได้บรรจุพระธาตุที่ท่านอาจารย์ฯไ­ด้รับมาจากพระป่ารูปหนึ่งขณะเมื่อครั้งท่า­นอาจารย์ฯออกบวช และได้เดินธุดงไปในป่าจนพบกับพระรูปนั้น ซึ่งต่อมาท่านอาจารย์ฯได้ออกตามหา พระป่ารูปนั้นแต่ก็ไม่พบอีกเลย
และภายใน ยังบรรจุองค์พระต่างๆที่มีค่าซึ่งเป็นของส­่วนตัวท่านอาจารย์ฯไว้ภายในเพื่อเป็นศิริม­งคล และเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้แก่วัดร่อง­ขุ่นต่อไปตราบนานเท่านาน…..