Sarunya & Anuchit – Wedding Day 06.12.2018

Sarunya & Anuchit – Wedding Day 06.12.2018

พิธีมงคลสมรสของเจ้าสาวคุณศรัญญาและเจ้าบ่าวคุณอนุชิต
งานจัดที่ร้าน เอกโอชา เชียงราย
ทีมงานแสงดีขอแสดงความยินดีและขอบคุณทั้งคู่มากๆครับที่ไว้ใจใช้บริการ

Cinematography by Sangdee Cinematography
Photography by Greenfoto