บรรยากาศการจองคิวซื้อหนังสือ ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ณ โรงปั้น วัดร่องขุ่น
03-10-2013 (วัดร่องขุ่น) Trailer.Still001