สัมภาษณ์ อาจารย์เฉลิมชัย หัวข้อที่ 1 แรงบันดาลใจในการสร้าง วัดร่องขุ่น (คำถามที่น่าเบื่อที่สุด)
459896993_960